نایلون شرینگ محصولی میباشد که به حرارت بسیار حساس بوده و در دمای خاصی تولید می گردد.از آنجایی که نایلون شرینگ خاصیت شکل پذیری زیادی را دارد در طول تولید باید طرز تولید و نوع دستگاه باید بر گرفته از شمایل محصول نهایی باشد.

نایلون شیرینگ

فهرست